top of page

VÅRE BETINGELSER

Generelle betingelser.

Kolsås Rør AS ber deg lese igjennom de generelle vilkårene som gjelder for deg som forbruker og kunde hos oss. Når du er kunde hos oss betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent alle gjeldende betingelser.

ÅPNINGSTIDER.
Mandag-fredag 08.00-16.00

BESTILLING.
Bestilling av rørleggertjenester skjer via telefon 67180995, eller vår mail, info@kolsasror.no Du kan også bestille våre tjenester via vårt kontaktskjema på vår hjemmeside, www.kolsasror.no

AVBESTILLING.
Vennligst vær sikker på at du trenger rørlegger og at avtalt tidspunkt passer før bestilling. Ordre blir behandlet raskt, dersom du vil avbestille ber vi om at dette gjøres så raskt som mulig da avtalt tid er satt av til deg. Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene.

TIMEREGISTRERING.
Kolsås rør AS registrerer hver påbegynte halve og hele timer.

SERVICEBIL.
Vi benytter servicebiler slik at våre montører skal være mobile, og slik at de får med seg verktøy, trapper, verneutstyr og lignende. Bilkostnader belastes kunden for hvert oppdrag / oppmøte. Vi har en fast pris for dette – det tilkommer ingen kostnader pr km eller bompenger. Parkeringsavgift kan bli fakturert som utlegg. I bilene har vi også et utvalg av produkter for å løse ambulerende oppdrag. Det er stor variasjon av fabrikater og modeller av produkter som koblinger, kraner m.m., og vi ber om forståelse for at vi ikke kan ha hele sortimentet i våre biler. Dersom vi på et serviceoppdrag må reise for å hente et bestemt produkt, så vil kostnader for tidsbruk til dette påløpe faktura til kunden. Fortell oss så detaljert som mulig om hva du ønsker når du bestiller oppdrag, så kan montøren i mange tilfeller bestille utstyret på forhånd, eller hente det når han er på vei til første oppmøte. Forøvrig så har vi et lite lager i våre lokaler, og vi har avtale med grossister som er lokalisert i hele Oslo og Akershus, så utstyret er sjeldent langt unna.

FASTPRIS/ANBUD.
Dersom vi har gitt en pris på arbeidet vi utfører gjelder betingelsene i tilbudet foran disse standardbetingelsene, men suppleres med disse betingelsene.

ESTIMAT.
Har vi gitt et bindende prisoverslag på en jobb kan denne prisen variere med +/-15% dersom ikke annet er varslet. En prisantydning gitt over telefon er ikke bindene da estimatet er gitt med den informasjonen kunden har gitt oss, noe som kan være svært forskjellig fra konkret arbeidsfakta.

ARBEIDER HVOR KUNDE SELV HOLDER MATERIELL.
Kunden kan selv holde materiell, som vi monterer. Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med samsvarserklæring i hht. gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes. Vi påtar oss ikke garantiansvar for produkter som er levert av kunden eller andre. Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt om kunde selv ønsker å fremskaffe dette - tiden dette tar. Det tillegges et tillegg på timepris i hht. normal timepris i tilfeller hvor store deler, eller hele materialfortjenesten faller bort. Kunden kan også holde deler av materiellet selv, slik som kraner, servanter mm. Det gis ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted. Det gis aldri retur eller tilbakekjøp av produkter skaffet annet sted.

BETALING.
Vi sender faktura med 10 dagers betalingsfrist til privatkunder og bedriftskunder om ikke annet er avtalt.

REKLAMASJON.
Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager fra fakturadato via mail, info@kolsasror.no

GARANTI.
Kolsås rør AS garanterer for fagmessig utførelse, og dokumentasjon. Garantier gjelder ikke ved: -Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkninger. -Kostnader for reparasjon ved bruk av en annen installatør enn avtalt med Kolsås rør AS. -Reisekostnader. For øvrig reguleres andre betingelser for forbrukere av kjøpsloven og håndverktjenesteloven.

PRISLITE
Våre timepriser er pr. dd. som følger:
Rørlegger: kr. 895 eks mva med tillegg av mva, til sammen kr. 1.118,75. 
Lærling kr. 450 med tillegg av mva, til sammen kr. 562,50.
Servicebil: kr. 300 + mva til sammen kr 375 pr dag
 

Org.nr 986 962 972 
Rudsletta 70, 1351 RUD

Telefon: 67 18 09 95
Mail: info@kolsasror.no
bottom of page